CInternetFile::Seek

sanal uzun arama (uzun publicvarlOffset, UINT nFrom );
(CInternetException) atmak;

Dönüş değeri

İstenen konuma yasal ise dosyanın başından itibaren ofset yeni bayt; Aksi halde, değeri tanımsız ve bir CInternetException nesnesi atılır.

Parametreleri

publicvarlOffset

Dosya okuma/yazma konumlayıcının taşımak için bayt uzaklığı.

nFrom

Göreli başvuru uzaklığı. Aşağıdaki değerlerden biri olmalıdır:

Açıklamalar

Daha önce açılmış bir dosya işaretçisini konumlandırmak için bu üye işlevini çağırın. Seek işlevi kesinlikle ya da nispeten belirli bir miktarda işaretçiyi taşıyarak bir dosyanın içeriğini rasgele erişim verir. Hiçbir veri aslında arama sırasında okunur.

Şu anda, bu üye işlevini yalnızca CHttpFile nesneleriyle ilişkili veriler için desteklenir. ftp veya gopher isteği için desteklenmiyor. Seek desteklenmeyen bu hizmetlerden birini çağırırsanız, o geri, Win32 hata kodu ERROR_INTERNET_INVALID_OPERATION geçecek.

Dosya açıldığında, dosya uzaklığını 0, dosya başına işaretçidir.

Not Arama kullanarak örtük bir floş çağrısı neden olabilir.

CInternetFile genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Index