CInternetFile::ReadString

virtu&al bool ReadString'i (CStringamp;rString );
(CInternetException) atmak;

sanal lptstr ReadString'i (lptstr pstr, UINT nMax );
(CInternetException) atmak;

Dönüş değeri

Metin verilerini içeren arabellek için işaretçi. Dosya sonu verileri okumadan ulaşıldı, null ; ya da, boolean, herhangi bir veri okumadan dosya sonuna ulaşıldı yanlış.

Parametreleri

pstr

Okunan satır alacak bir dize işaretçisi.

nMax

Okumak için karakter sayısı.

rString

Okuma satır alır CString nesnesine bir başvuru.

Açıklamalar

Yeni satır karakteri bulana kadar karakter akışı okumayı bu üye işlevini çağırın. İşlev pstr parametresi tarafından başvurulan bellek elde edilen satır yerleştirir. NMaxtarafından belirtilen karakter sayısını ulaştığında karakter okuma durdurur. Sonlandırıcı boş karakter arabelleği alacağından.

Sen-ecek almak 4096 bayt arabellek ReadString'i ilk arayan SetReadBufferSizeolmadan çağırırsanız,.

CInternetFile genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Index