CInternetFile::Read

sanal UINT okuma (void * lpBuf, UINT nSayı );
atmak CInternetException);

Dönüş değeri

Bayt tamponuna aktarılan. Dosya sonuna ulaşıldı dönüş değeri nSayı daha az olabilir.

Parametreleri

lpBuf

Bir bellek adresi hangi dosyaya veri okuma işaretçisi.

nSayı

Yazılacak bayt sayısı.

Açıklamalar

Belirtilen bellek, lpvBufbaşlangıç, belirtilen sayıda bayt, nSayıokumak için bu üye işlevini çağırın. Aslında okunan bayt sayısı işlevi — dosya biterse nSayı daha az olabilir bir sayı. Dosya okunurken bir hata oluşursa, hatayı açıklayan bir CInternetException nesnesi işlevi atar. Not Okuma gönderilen dosyanın sonuna hata kabul edilmez ve hiçbir özel durum.

CInternetFile genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Index