CInternetFile::m_hFile

HINTERNET m_hFile;

Açıklamalar

Bu nesne ile ilişkilendirilmiş dosya tanıtıcı.

CInternetFile genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Index