CInternetFile::Flush

virtual void Flush ();
(CInternetException) atmak;

Açıklamalar

Yazma arabelleğinin içeriğini temizlemek için bu üye işlevini çağırın. Flush , ana makine ile işlem tamamlanmıştır temin etmek için ve tüm verileri bellekte aslında yazılmıştır ki hedef makineye sağlamak için kullanın. Flush sadece yazmak için açılan CInternetFile nesneler üzerinde etkilidir.

CInternetFile genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Index