CInternetFile::Close

virtual void Close ();
(CInternetException) atmak;

Açıklamalar

CInternetFile kapatır ve tüm kaynakları serbest bırakır. Dosya yazmak için açılmışsa orada örtük bir floş çağrısı tüm arabelleğe alınan verileri ana bilgisayara yazıldığı sağlamak için. Bir dosyayı kullanmayı bitirdiğinizde Kapat aramalısınız.

CInternetFile genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Index