CInternetFile::CInternetFile

CInternetFile);

Açıklamalar

Bir CInternetFile nesne oluşturulduğunda bu üye fonksiyonu denir.

Sen asla doğrudan bir CInternetFile nesnesi oluşturun. Bunun yerine, CGopherConnection::OpenFile ya da CHttpConnection::OpenRequestçağırarak türetilen sınıflardan biri bir nesne oluşturmak. CFtpConnection::OpenFile çağırarak da bir CInternetFile nesnesi oluşturabilirsiniz.

CInternetFile genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CInternetConnection, CHttpFile CGopherFile

Index