CInternetFile::Abort

abort);

Açıklamalar

Bu nesneyle ilişkili dosyayı kapatır ve dosya okuma veya yazma için kullanılamaz kılar. Eğer dosya nesnesi yok önce kapatmış değil, yıkıcı için kapanmadan.

Özel durumlar ele alırken, tüketiciyle yakın iki önemli şekilde farklıdır. Çünkü hataları yoksaymasını ilk İptal işlevi bir başarısızlıkları üzerinde istisna değil. Dosya değil açılmış ya da daha önce kapatıldı ikinci İptal değil assert yok.

CInternetFile genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Index