CInternetException sınıf üyeleri

İnşaat

CInternetException Bir CInternetException nesnesi oluşturur.

Veri üyeleri

m_dwError Özel duruma neden hata.
m_dwContext Özel duruma neden çalışması ile ilgili içerik değeri.

CInternetException genel bakış |nbsp; Temel sınıf üyesi | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CException

Index