CInternetException

CInternetException nesnesi, Internet işleminin ilgili bir istisna durumu gösterir. CInternetException sınıfı, iki ortak veri üyeleri içerir: bir özel durumla ilişkilendirilmiş hata kodu tutar ve diğer Internet uygulama hatasıyla ilişkili içerik tanıtıcısı tutar.

Internet uygulamaları için içerik tanımlayıcıları hakkında daha fazla bilgi için bkz: yazı Internet programlama ile WinINet Visual c++ programlama Kılavuzu.

# include lt;afxinet.h>

Sınıf üyeleri |nbsp; Temel sınıf | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CException

Index