CInternetException::m_dwError

Açıklamalar

Özel duruma neden olan hata. Bu hata değeri bir sistem olabilir hata kodu, WINERROR içinde bulundu.H, ya da bir hata değeri WİNINET.H.

Win32 hata kodlarının listesi için bkz: Hata kodlarını Win32 sdk. Internet özel hata kodlarının listesi için bkz: ActiveX sdk belgeleri.

CInternetException genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CException

Index