CInternetException::m_dwContext

Açıklamalar

İlgili Internet çalışması ile ilgili içerik değeri. Bağlam tanıtıcısı başlangıçta CInternetSession içinde belirtilen ve mfc tarafından CInternetConnection- ve CInternetFileiçin geçti-türetilmiş sınıfları. Bu varsayılanı geçersiz kılar ve herhangi bir dwContext parametresi sizin seçtiğiniz bir değer atayın. dwContext , belirtilen nesnenin herhangi bir işlem ile ilişkilidir. dwContext CInternetSession::OnStatusCallback tarafından döndürülen operasyonun durumu bilgileri tanımlar.

CInternetException genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CException

Index