CInternetException::CInternetException

CInternetException (dword dwError );

Parametreleri

dwError

Özel duruma neden hata.

Açıklamalar

Bir CInternetException nesne oluşturulduğunda bu üye işlevi çağrılır. mfc genel işlevi AfxThrowInternetException bir CInternetException atmak için çağrı.

CInternetException genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CException

Index