CInternetConnection sınıf üyeleri

İnşaat

CInternetConnection Bir CInternetConnection nesnesi oluşturur.

İşlemleri

GetContext Bağlam Kimliğinin Bu bağlantı nesnesi alır.
GetSession Bağlantıyla ilişkili CInternetSession nesneye bir işaretçi alır.
GetServerName Bağlantıyla ilişkili sunucu adını alır.

Operatörler

operatör HINTERNET Internet oturumu için bir tanıtıcı.

CInternetConnection genel bakış |nbsp; Temel sınıf üyesi | Hiyerarşi çizelgesi

Index