CInternetConnection

Mfc sınıfı CInternetConnection Internet sunucusuna bağlantınızı yönetir. CFtpConnection, CHttpConnectionve CGopherConnectionmfc sınıfları için temel sınıftır. Bu sınıfların her biri kendi ftp, http veya gopher sunucu ile iletişim kurmak için ek işlevsellik sağlar.

Doğrudan Internet sunucusuyla iletişim kurmak için ve bir CInternetConnection nesnesi bir CInternetSession nesnesi olmalıdır.

Nasıl iş WinINet sınıfları hakkında daha fazla bilgi için bkz: makale Internet programlama ile WinINet Visual c++ programlama Kılavuzu.

# include lt;afxinet.h>

Sınıf üyeleri |nbsp; Temel sınıf | Hiyerarşi çizelgesi

Index