CInternetConnection::operator HINTERNET

operatör HINTERNET () const;

Açıklamalar

Geçerli Internet oturumu için API düzeyinde ele almak için bu işlecini kullanın.

CInternetConnection genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CInternetSession, CGopherConnection, CFtpConnection, CHttpConnection

Index