CInternetConnection::GetSession

(CInternetSession * GetSession) const;

Dönüş değeri

Bu Internet bağlantı nesnesi ile ilişkilendirilmiş bir CInternetSession nesnesi işaretçisi.

Açıklamalar

Bu bağlantıyla ilişkili CInternetSession nesneye bir işaretçi almak için bu üye işlev çağrısı.

CInternetConnection genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CInternetSession, CGopherConnection, CFtpConnection, CHttpConnection

Index