CInternetConnection::GetServerName

CString GetServerName () const;

Dönüş değeri

Sunucu adı Bu bağlantı nesnesi ile çalışıyor.

Açıklamalar

Bu Internet bağlantı ile ilişkilendirilmiş sunucu adını almak için bu üye işlevini çağırın.

CInternetConnection genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CInternetSession, CGopherConnection, CFtpConnection, CHttpConnection

Index