CInternetConnection::GetContext

Dword GetContext () const;

Dönüş değeri

Atanan Uygulama bağlamı Kımlığı.

Açıklamalar

Bu oturum için içerik kimliğini almak için bu üye işlevini çağırın. Bağlam kimliği başlangıçta CInternetSession içinde belirtilen ve CInternetConnection- ve CInternetFileyayar-sınıflar, türetilen farklı bağlantı açar bir işlev çağrısı içinde belirtilmediği sürece. Bağlam Kimliğinin belirtilen nesnenin herhangi bir işlemle ilişkili ve CInternetSession::OnStatusCallback tarafından döndürülen operasyonun durumu bilgileri tanımlar.

GetContext kullanıcı durum bilgisi vermek için diğer WinINet sınıfları ile nasıl çalıştığı hakkında daha fazla bilgi için bkz: yazı Internet ilk adımlar: WinINet bağlam kimliği hakkında daha fazla bilgi.

CInternetConnection genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CInternetSession::EnableStatusCallback

Index