CImageList

Bir "İmaj listesi" görüntüleri, aynı büyüklükteki her biri için sıfır tabanlı Index ile belirtilebilir topluluğudur. Görüntü listeleri, verimli bit eşlemler ve simgeler büyük kümeleri yönetmek için kullanılır. Tüm resimler resim listesindeki bir tek, geniş bit eşlem ekran cihaz biçiminde bulunur. Bir resim listesi de bir tek renkli bitmap görüntüleri saydam çizmek için kullanılan maskeler (simge stili) içeren içerebilir. Microsoft Win32 uygulama programlama arabirimi (API) görüntüleri çekmek için liste işlevleri oluşturun ve görüntü listeleri yok, ekleme ve görüntüleri kaldırmak, görüntüleri değiştirmeyi, görüntüleri birleştirme ve resimleri sürükleyin sağlar.

CImageList sınıfı, Windows ortak görüntü listesini kontrol işlevselliği sağlar. Bu denetim (ve bu nedenle CImageList sınıfı), yalnızca Windows 95 ve Windows NT sürüm 3.51 altında çalışan programlara ve sonrasında mevcuttur.

CImageListhakkında daha fazla bilgi için bkz: Denetim konuları ve CImageList kullanarak Visual c++ programlama Kılavuzu.

# include lt;afxcmn.h>

Sı&nıf üyeleri |nbsp; Temel sınıf | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CListCtrl, CTabCtrl

Index