CImageList::Write

bool Yazmak ( CArchive * pArchive );

Dönüş değeri

Sıfır başarılı olursa; Aksi halde 0.

Parametreleri

pArchive

Resim depolanmak üzere olan bir CArchive nesnesi işaretçisi.

Açıklamalar

Bu fonksiyon bir görüntü listesi nesnesi bir arşiv-e doğru yazmak için çağrı.

CImageList ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CImageList::Read

Index