CImageList::SetOverlayImage

bool SetOverlayImage ( int nImage, int nOverlay );

Dönüş değeri

Sıfır başarılı olursa; Aksi halde 0.

Parametreleri

nImage

Sıfır tabanlı dizin yerleşimi maske olarak kullanmak için görüntü.

nOverlay

Tek tabanlı dizin yerleşimi maskesi.

Açıklamalar

Görüntünün sıfır tabanlı dizin yerleşimi maske kullanılacak resimlerin listesine eklemek için bu işlevini çağırın. İlâ dört Endeksleri listeye eklenebilir.

Bir bindirme maskesi, şeffaf bir resmin üzerine çizilmiş bir görüntüdür. Bir bindirme maskesi ile INDEXTOOVERLAYMASK makro kullanarak belirlediğiniz bindirme maske bir tabanlı dizin CImageList::Draw üye işlevini kullanarak bir resmin üzerine çizmek

CImageList ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CImageList::Add

Index