CImageList::SetImageCount

bool SetImageCount (UINT uNewCount );

Dönüş değeri

Sıfır başarılı olursa; Aksi takdirde sıfır.

Parametreleri

uNewCount

Resimleri yeni toplam sayısı resim listesinde değer.

Açıklamalar

Bir CImageList nesne sayısını sıfırlamak için bu üye işlev çağrısı.

Resim görüntü sayısını artırmak için bu üye işlevini çağırırsanız, sonra değiştirmek için ek her resme yeni dizinler için geçerli resim atamak için arayın. Dizinler için geçerli resim atamak başarısız olursa, yeni görüntüler oluşturmak beraberlik işlemleri öngörülemeyen olacaktır.

Bu işlevi kullanarak bir görüntü listesinin boyutunu azaltırsanız, kesilmiş görüntüleri serbest.

CImageList ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Index