CImageList::SetBkColor

colorref SetBkColor ( colorref cr );

Dönüş değeri

Önceki arka plan rengini başarılı olursa; Aksi clr_none.

Parametreleri

cr

Arka plan rengini ayarlamak için. O-ebilmek var olmak clr_none. Bu durumda, görüntü saydam maske kullanılarak çizilir.

Açıklamalar

Resim listesi için arka plan rengini ayarlamak için bu işlev çağrısı.

CImageList ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CImageList::GetBkColor, colorref

Index