CImageList::Replace

bool Değiştirme ( int nImage, CBitmap * pbmImage, CBitmap * pbmMask );

int Değiştirme ( int nImage, HICON hIcon );

Dönüş değeri

bool dönen sürümünü başarılı olursa sıfır döndürür; Aksi halde 0.

İ&nt döndüren sürümünü başarılı olursa görüntü sıfır tabanlı dizin döndürür; otherwisenbsp; -1.

Parametreleri

nImage

Sıfır tabanlı dizin değiştirmek için görüntü.

pbmImage

Bitmap görüntüyü içeren bir işaretçi.

pbmMask

Maskeyi içeren bit eşlem için işaretçi. Hiçbir maskesi ile resim listesi kullanılırsa, bu parametre yoksayılır.

hIcon

Bit eşlem ve yeni görüntü maskesini içeren simge tanıtıcı.

Açıklamalar

Yeni bir resim ile resim listesindeki bir görüntüyü değiştirmek için bu işlev çağrısı.

Yeni, geçerli resimler için yer tutucu görüntü dizin numaralarını atamak için SetImageCount çağırdıktan sonra bu üye işlev çağrısı.

CImageList ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CImageList::Remove

Index