CImageList::Remove

bool Kaldır ( int nImage );

Dönüş değeri

Sıfır başarılı olursa; Aksi halde 0.

Parametreleri

nImage

Görüntüyü kaldırmak için sıfır tabanlı dizin.

Açıklamalar

Görüntüyü görüntü listesi nesneden kaldırmak için bu işlev çağrısı.

CImageList ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CImageList::DeleteImageList

Index