CImageList::Read

bool Okuma ( CArchive * pArchive );

Dönüş değeri

Sıfır başarılı olursa; Aksi halde 0.

Parametreleri

pArchive

Resim okumak üzere olduğu bir CArchive nesnesi işaretçisi.

Açıklamalar

Bir resim listesi bir arşivden okumak için bu işlev çağrısı.

CImageList ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CImageList::Write

Index