CImageList::operator HIMAGELIST

operatör HIMAGELIST () const;

Dönüş değeri

Başarılı, resim için bir tanıtıcı CImageList nesnesi tarafından; temsil durumunda Aksi takdirde null.

Açıklamalar

Bu işleç, CImageList nesne iliştirilmiş ele almak için kullanın. Bu işleç, HIMAGELIST bir nesneyi doğrudan destekler bir döküm işleci olur.

CImageList ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Index