CImageList::m_hImageList

HIMAGELIST m_hImageList;

Açıklamalar

Bu nesneye bağlı görüntü listesinin bir tanıtıcı. M_hImageList veri türü HIMAGELIST genel değişken üyesidir.

CImageList ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CImageList::Attach, CImageList::Detach, CImageList::Attach

Index