CImageList::GetSafeHandle

HIMAGELIST GetSafeHandle ( ) const;

Dönüş değeri

Eklenen resim tutamacı; hiçbir nesne, aksi takdirde null.

Açıklamalar

M_hImageList veri üyesi almak için bu işlev çağrısı.

CImageList ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CImageList::Attach, CImageList::Detach, CImageList::m_hImageList

Index