CImageList::GetImageInfo

bool GetImageInfo ( int nImage, EKBİLGİ * pImageInfo ) const;

Dönüş değeri

Sıfır başarılı olursa; Aksi halde 0.

Parametreleri

nImage

Sıfır tabanlı dizin görüntü.

pImageInfo

İşaretçi bir görüntüsü hakkında bilgi aldığı EKBİLGİ yapısı. Bu yapı bilgileri doğrudan resim bitmap'leri işlemek için kullanılabilir.

Açıklamalar

Görüntü hakkında bilgi almak için bu işlev çağrısı.

EKBİLGİ yapısı görüntüyü Resim listesindeki bilgileri içermektedir.

CImageList ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CImageList::GetImageCount

Index