CImageList::GetImageCount

int GetImageCount ( ) const;

Dönüş değeri

Görüntü sayısı.

Açıklamalar

Bir resim listesinde görüntü sayısını almak için bu işlev çağrısı.

CImageList ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CImageList::GetImageInfo

Index