CImageList::FromHandlePermanent

Statik CImageList * pascal FromHandlePermanent (HIMAGELIST hImageList );

Dönüş değeri

Eğer başarılı bir CImageList nesnesi için bir işaretçi; Aksi takdirde null.

Parametreleri

hImageList

Resim belirtir.

Açıklamalar

Tanıtıcı bir resim listesine verildiğinde CImageList nesneye bir işaretçi döndürür. Bir CImageList nesnesi için tanıtıcı bağlı değil, null döndürülür.

CImageList ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CImageList::FromHandle

Index