CImageList::FromHandle

Statik CImageList * pascal FromHandle (HIMAGELIST hImageList );

Dönüş değeri

Eğer başarılı bir CImageList nesnesi için bir işaretçi; Aksi takdirde null.

Parametreleri

hImageList

Resim belirtir.

Açıklamalar

Tanıtıcı bir resim listesine verildiğinde CImageList nesneye bir işaretçi döndürür. Bir CImageList için tanıtıcı bağlı değil, geçici bir CImageList nesnesi oluşturulur ve bağlı. Uygulama hangi zaman tüm geçici nesneler silinir, onun olay döngüde boşta kalma süresi vardır sadece dahaki sefere bu geçici CImageList nesne geçerli değil.

CImageList ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CImageList::FromHandlePermanent

Index