CImageList::ExtractIcon

HICON ExtractIcon ( int nImage );

Dönüş değeri

Tutamaç simgesi başarılı olursa; Aksi takdirde null.

Parametreleri

nImage

Sıfır tabanlı dizin görüntü.

Açıklamalar

Resim ve görüntü listesinde ilgili alt maskesi dayalı bir simge oluşturmak için bu işlev çağrısı.

CImageList ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CImageList::Replace

Index