CImageList::EndDrag

Statik void EndDrag ( );

Açıklamalar

Bir çekme işlemi sonlandırmak için bu işlevini çağırın. Sürükleme işlemine başlamak için BeginDrag üye işlevini kullanın.

CImageList ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CImageList::BeginDrag, CImageList::Draw, CImageList::DragMove

Index