CImageList::DragShowNolock

Statik bool DragShowNolock ( bool bBilgi Göster );

Dönüş değeri

Sıfır başarılı olursa; Aksi halde 0.

Parametreleri

bBilgi Göster

Sürükleme resmi gösterilecek olup olmadığını belirtir.

Açıklamalar

Gösterir veya sürükleyin görüntü penceresi kilitlemeden bir çekme işlemi sırasında gizler.

CImageList::DragEnter işlevi, bir çekme işlemi sırasında tüm güncelleştirmeleri penceresine kilitler. Bu işlev ancak, penceresini kilitleyin.

CImageList ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CImageList::BeginDrag, CImageList::EndDrag, CImageList::DragEnter, CImageList::DragLeave, CImageList::Draw

Index