CImageList::DragMove

Statik bool DragMove ( CPoint pt );

Dönüş değeri

Sıfır başarılı olursa; Aksi halde 0.

Parametreleri

pt

Yeni konuma sürükleyin.

Açıklamalar

Bir sürükle ve bırak işlemi sırasında sürüklenen görüntüyü taşımak için bu işlevi çağırın. Bu işlev genellikle wm_mousemove iletiye yanıt olarak adlandırılır. Sürükleme işlemine başlamak için BeginDrag üye işlevini kullanın.

CImageList ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CImageList::BeginDrag, CImageList::EndDrag, CImageList::Draw

Index