CImageList::DragLeave

Statik bool DragLeave ( CWnd * pWndLock );

Dönüş değeri

Sıfır başarılı olursa; Aksi halde 0.

Parametreleri

pWndLock

İşaretçiyi sürükleyin görüntü sahibi penceresine.

Açıklamalar

PWndLock tarafından belirtilen pencere açıyor ve güncelleştirilmesi için pencereyi izin sürükleyin görüntüyü gizler.

CImageList ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CImageList::BeginDrag, CImageList::EndDrag, CImageList::DragMove, CImageList::DragEnter

Index