CImageList::Detach

HIMAGELIST Ayırmak ( );

Dönüş değeri

Resim listesi nesne ile ilgili tanıtıcı.

Açıklamalar

Bir görüntü listesi nesnesi bir CImageList nesnesi ayırmak için bu işlevini çağırın. Bu işlev görüntü listesi nesnesi için tanıtıcı döner.

CImageList ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CImageList::Attach, CImageList::DeleteImageList

Index