CImageList::DeleteTempMap

static void pascal DeleteTempMap);

Açıklamalar

Otomatik CWinApp boşta zaman İşleyici çağrıldığında, DeleteTempMap FromHandletarafından oluşturulan geçici CImageList nesneleri siler, ancak geçici olarak ImageList nesnelerle ilişkili herhangi bir tanıtıcı (hImageList) yok etmez.

CImageList ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Index