CImageList::DeleteImageList

bool DeleteImageList ( );

Dönüş değeri

Sıfır başarılı olursa; Aksi halde 0.

Açıklamalar

Bir resmi silmek için bu işlev çağrısı.

CImageList ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CImageList::Detach

Index