CImageList::Copy

bool Copy (int iDst, int ISRC, UINT uFlags = ILCF_MOVE);

bool Copy (int iDst, CImageList * pSrc, int ISRC, UINT uFlags = ILCF_MOVE);

Dönüş değeri

Sıfır başarılı olursa; Aksi takdirde sıfır.

Parametreleri

iDst

Sıfır tabanlı dizin kopyalama işleminin hedef olarak kullanılacak görüntünün.

iSRC

Sıfır tabanlı dizin kopyalama işlemi kaynağı olarak kullanılacak görüntünün.

uFlags

Yapılan kopyalama işleminin türünü belirtir bit bayrak değeri. Bu parametre aşağıdaki değerlerden biri olabilir:

Değer Anlamı
ILCF_MOVE Kaynak görüntüde hedef görüntünün dizinine kopyalanır. Bu işlem, belirli bir resmin birden çok kopyasını sonuçlanır. ILCF_MOVE varsayılandır.
ILCF_SWAP Kaynak ve hedef görüntüleri pozisyonları resim içinde değişimi.

pSrc

Kopyalama işleminin hedefi olan CImageList nesnesi işaretçisi.

Açıklamalar

Bu üye işlev Win32 işlevinin davranışını uygulayan Platform sdk içinde açıklandığı gibi ImageList_Copy,.

CImageList ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Index