CImageList::CImageList

CImageList ( );

Açıklamalar

Bir CImageList nesnesi oluşturur.

CImageList ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CImageList::Create

Index