CImageList::BeginDrag

bool BeginDrag ( int nImage, CPoint ptHotSpot );

Dönüş değeri

Sıfır başarılı olursa; Aksi halde 0.

Parametreleri

nImage

Sıfır tabanlı dizin sürüklemek için görüntü.

ptHotSpot

Başlangıç sürükleyin konumu (genellikle, imleç konumunu) koordinatları. Görüntünün sol üst köşesine göre olan koordinatları.

Açıklamalar

Resim sürükleme başlamak için bu işlevini çağırın. Bu işlev, sürüklemek için kullanılan geçici resim listesi oluşturur. Resmi belirtilen resim ve onun maskesi geçerli imleç ile birleştirir. Sonraki wm_mousemove iletilere yanıt olarak DragMove üye işlevini kullanarak sürükleme resmi taşıyabilirsiniz. Çekme işlemi sonlandırmak için EndDrag üye işlevini kullanabilirsiniz.

CImageList ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CImageList::Draw, CImageList::EndDrag, CImageList::DragMove

Index