CImageList::Attach

bool Ekle ( HIMAGELIST hImageList );

Dönüş değeri

Sıfır eki başarılı olursa; Aksi halde 0.

Parametreleri

hImageList

Resim listesi nesne ile ilgili tanıtıcı.

Açıklamalar

Bir CImageList nesnesine bir resim listesi eklemek için bu işlev çağrısı.

CImageList ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CImageList::Detach, CImageList::GetSafeHandle

Index