CImageList::Add

int Ekle ( CBitmap * pbmImage, CBitmap * pbmMask );

int Ekle ( CBitmap * pbmImage, colorref crMask );

int Ekle ( HICON hIcon );

Dönüş değeri

Sıfır taba&nlı dizin ilk yeni görüntü başarılı olursa; otherwisenbsp; -1.

Parametreleri

pbmImage

Görüntüyü veya görüntüleri içeren bit eşlem için işaretçi. Görüntü sayısını bitmap genişliğini anlaşılmaktadır.

pbmMask

Maskeyi içeren bit eşlem için işaretçi. Hiçbir maskesi ile resim listesi kullanılırsa, bu parametre yoksayılır.

crMask

Maske oluşturmak için kullanılan renk. Her bir pikselin verilen bitmap bu renk siyah olarak değiştirilir ve karşılık gelen bit maskesi için ayarlanır.

hIcon

Bit eşlem ve yeni görüntü maskesini içeren simge işleci.

Açıklamalar

Bu fonksiyon bir görüntü listesine bir veya daha fazla resim veya simge eklemek için çağrı.

CImageList ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CImageList::Remove, CImageList::Replace, colorref

Index