CHttpServerContext sınıf üyeleri

Veri üyeleri

m_bSendHeaders Bir http yanıt üstbilgileri otomatik olarak eklenip eklenmeyeceğini denetlemek için bir bayrak.
m_pECB Bir EXTENSION_CONTROL_BLOCK yapısı için işaretçi.
m_pStream Bir CHtmlStream bir işaretçi.

İnşaat

CHttpServerContext Bir CHttpServerContext nesnesi oluşturur.

İşlemleri

GetServerVariable Http bağlantısı veya sunucuyla kendisine sağlanan arabellek bilgi kopyaları ile ilgili.
WriteClient Bilgi hemen http istemciye gönderir.
ReadClient Çağıran tarafından sağlanan arabellek içine Web istemci http isteğinin gövdesinden bilgilerini okur.
ServerSupportFunction Bazı genel amaçlı işlevlerinin yanı sıra http sunucusu uygulaması için belirli işlevleri dia sağlar.
TransmitFile Verileri sunucudan dosya için istek gönderir.
GetChunkSize Geçerli yığın boyutunu al.
SetChunkSize Geçerli içerik için yığın boyutunu ayarlama.

Operatörler

operatör lt; & lt; Veri akışı yazıyor.

CHttpServerContext genel bakış |nbsp; Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CHttpServer

Index