CHttpServerContext::WriteClient

bool WriteClient (LPVOID lpvBuffer, lpdword lpdwBytes, dword dwReserved = 0);

Dönüş değeri

Sıfır olmayan başarılı olursa, aksi takdirde 0. Çağrı başarısız olursa, Windows işlevi GetLastError denilen hatanın nedenini belirlemek için.

Parametreleri

lpvBuffer

Yazılacak veri nerede arabellek işaretçisine.

lpdwBytes

Arabellek arabellek tarafından başvurulan dan yazmak için karakter sayısını tutan dword işaretçisine.

dwReserved

Gelecekte kullanılmak üzere ayrılmış.

Açıklamalar

Http istemci hemen bilgi göndermek için bu üye işlevini çağırın. Örneğin, bir hata iletisi göndermek üzere WriteClient kullanın.

CHttpServerContext genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CHttpServerContext::ReadClient

Index