CHttpServerContext::ReadClient

bool ReadClient (LPVOID lpvBuffer, lpdword lpdwSize );

Dönüş değeri

Sıfır olmayan başarılı olursa, aksi takdirde 0. İstemciye dinlemek üzere sunucu tarafından kullanılan yuva kapalıysa, o-ecek sıfır dönüş, ama sıfır bayt okuma.

Çağrı başarısız olursa, Windows işlevi GetLastError denilen hatanın nedenini belirlemek için.

Parametreleri

lpvBuffer

İstenen bilgileri almak için arabellek alanı işaretçisi.

lpdwSize

İşaretçi bir arabellek kullanılabilir bayt sayısını belirten dword . Dönüş tarihinde *lpdwSize içerir aslında belleğe aktarılan bayt sayısı.

Açıklamalar

Çağıran tarafından sağlanan bilgileri Web istemci http isteğinin gövdesinden arabellek okumak için bu üye işlevini çağırın. ReadClient , post yöntemini kullanan bir html formundan verileri okumak için kullanılabilir. Birden fazla * ReadClient lpdwSize bayt okuma üzere hemen kullanılabilir, bu miktarda veri arabelleğe aktardıktan sonra dönecektir. Aksi takdirde bu gelen veri bloğu ve kullanılabilir arabellek alanı için bekleyin.

CHttpServerContext genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CHttpServerContext::WriteClient

Index